MATERIAL

-GRUS
-SAND
-JORD
-STEN
-PLATTOR

Du kan komma till oss med eget fordon och hämta material eller så bokar du in en transport av oss.

Våra sand- & krossprodukter

0-2 0-8 gjutgrus 0-8 stenmjöl 0-16 8-16 kross 8-16 singel 16-32 makadam 16-32 singel kallasfalt